Cursusinhoud

PhysioNovo cursussen  

 • zijn vernieuwend – focussen als het eerste en enige medische oefenconcept op de integrale motoriek van heup-, schouder- en wervelgewrichten in hun nauwe samenhang met de ontwikkeling van rugpijn.
 • leggen aan de hand van klinische bevindingen nauwe verbanden bloot tussen de integrale motorische functie van de perifere en vertebrale gewrichten en (het ontstaan van) rugpijn.
 • geven, in tegenstelling tot de radiologische diagnostiek, altijd prioriteit aan gefundeerd kwalitatief en kwantitatief motorisch onderzoek, teneinde reële motorische behandelingsdoelen te formuleren.
 • zijn evidence based - hoewel de wetenschap geen causaal verband kan aantonen (er is altijd sprake van confounding), bestaat er wetenschappelijke consensus over een nauw verband tussen dysfunctionele perifere gewrichten en rugpijn – clinical reasoning als diagnostische leidraad.
 • hebben een interactief karakter: toepassing van de door PhysioNovo geformuleerde motorische principes op de door de deelnemers ingebrachte oefenstof.

PhysioNovo cursussen richten zich op

 • het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis over
  • die (patho-)fysiologie en biomechanica van zenuwvezels - neuropathische (radikulaire) vs. nociceptieve (artikulaire) pijn.
  • die (patho-)fysiologie en biomechanica van de grote gewrichten en de WK  en hun onderlinge biomechanische relatie.
  • de differentiaaldiagnostiek van radikulaire - pseudoradikulaire - artikulaire symptomatiek.
  • de integrale motoriek van de benen, armen en de WK.
  • het principe en de betekenis van het krachtkoppel voor een optimale motorische functie van de gewrichten en de wervelkolom.
  • de sensoriek van het artikulair - neurologisch systeem -  propriocepsis - uitstralende pijn.
  • de motoriek van het artikulair - neurologisch systeem - de faciliterende/inhiberende invloeden op de lokale gewrichtsmotoriek en op de globale motoriek van de WK – Hip – Spine – Syndrom / Shoulder – Spine – Syndrom.
    
 • het verwerven van praktische vaardigheden
  • voor het doelgericht en methodisch uitvoeren van een goed motorisch diagnostisch onderzoek (inclusief anamnese).
  • om vastgestelde compensatiemotoriek en haar gevolgen nauwkeurig te analyseren.
  • In de praktische toepassing van krachtkoppels voor gewrichten en WK
  • In het verbeteren/herstellen van de functie van het motorisch complex van de schouder- en heupgewrichten in nauwe samenhang met de verbetering/het herstel van de motorische functie van de wervelkolom.
  • In het verbeteren/herstellen van de rompmotoriek met inschakeling van de motoriek van het bekken/heupgewricht en het schouderblad - houdingstraining als een complex motorisch leerproces.
  • in het aanleren van een correct, rugvriendelijk loop- en renpatroon op basis van zijn fysiologische ontwikkeling, wegens het grote belang ervan voor het (herstel van de) belastbaarheid van de wervelkolom en de heupgewrichten.
  • in het te allen tijde rekening houden met de belastbaarheid van de schouder-, heup- en wervelgewrichten.
  • in de specifieke toepassing bij patiënten met rugpijn tijdens en na de zwangerschap.
  • in de specifieke toepassing bij patiënten met scoliose. 
  • in de toepassing van de door PhysioNovo geformuleerde motorische principes in ADL en sport - blessurepreventie.

© Paul Geraedts 2020