Skip to main content

Volgens de wetenschap is er geen specificiteit voor beweging, d.w.z. voor de

meeste van de huidige oefentherapieën is het onduidelijk in hoeverre zij

werkelijk effectief zijn. 

 

PhysioNovo streeft er daarom naar een trainingsconcept voor sport en

revalidatie te ontwikkelen dat in overeenstemming is met de stand van

wetenschap en praktijk, d.w.z. dat er echt toe doet.

PhysioNovo

  • hanteert voor heldere diagnostiek het wetenschappelijk gefundeerde nociceptieve model voor de verklaring van pijn;
  • steunt bij de diagnostiek en behandeling van aspecifieke rugpijn op de integrale motorische functies van de wervelkolom en de heup- en schoudergewrichten; 
  • voorziet in kennis over het belastingsmechanisme van de heup-, schouder- en wervelgewrichten tijdens verschillende bewegingen – compressive vs. shearing forces;
  • Reikt praktische vaardigheden aan om de belastbaarheid van het heup- en schoudergewricht in zowel open als gesloten bewegingsketens te verbeteren door...
  • ...het herstellen van de lokale motoriek van het schouder- en heupgewricht in combinatie met het corrigeren van de globale motoriek van de wervelkolom (statiek);
  • baseert (langdurige) motorische revalidatie op het principe van motorisch leren;
  • integreert de herwonnen motorische capaciteit van heup en schouder in de functionele activiteiten van arm en been, zoals reiken en lopen/rennen...
  • ... wat uiteindelijk leidt tot een harmonieuze en esthetische motoriek met minder of geen pijn en meer plezier in beweging en sport.