Skip to main content

Hardlopen en rugpijn - een haat-liefdeverhouding?

Hardlopen is wereldwijd een van de populairste sporten. Hoewel lage rugpijn (LBP) de meest voorkomende spier- en skeletaandoening is in de bevolking en in de sport, is er momenteel weinig bewijs voor de prevalentie, incidentie en risicofactoren van LBP bij hardlopers.

Maselli et al. (2020) vonden een lage totale prevalentie (0,7-20,2%) en incidentie (0,3-22%) van lage rugpijn in deze review van negentien onderzoeken met een goede interrater-overeenkomst in de volledige tekstselectie. De meest gerapporteerde risicofactoren waren: Meer dan 6 jaar hardlopen; body mass index > 24; bovengemiddelde lengte; onregelmatige lichaamsbeweging; beperkte heupmobiliteit(flexie); beenlengte discrepantie; onvoldoende mobiliteit van de ischiocrurale spieren en lumbale wervelkolom.

Maselli et al. (2021) onderzochten overtuigingen, kennis, houdingen, gedragingen en klinische behandelpraktijken van 1218 Italiaanse fysiotherapeuten gespecialiseerd in orthopedische manipulatieve fysiotherapie (OMPT) in relatie tot lopen en de associatie met lage rugpijn (LBP). Hiertoe werd in 2019 een cross-sectionele online enquête uitgevoerd in overeenstemming met de Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES) en de Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) richtlijnen.
Een substantieel cohort van OMPT's werkzaam in particuliere klinische praktijken (n = 845; 69,4%; 95% CI 66,7-71,9) rapporteerde dat lopen geen relevante risicofactor was voor het optreden van LBP (n = 806; 66,2%; 95% CI 63,4-68,8). Daarnaast kozen de meeste deelnemers (n = 679; 55,7%; 95% CI 52,9-58,5) voor een combinatie van manuele therapietechnieken en therapeutische oefeningen voor de behandeling van hardlopers met LBP.

In een ander onderzoek analyseerden Maselli et al. (2021) 2539 vragenlijsten van hardlopers. In totaal meldde 22,6% van de hardlopers dat ze het afgelopen jaar pijn hadden gehad. De meeste deelnemers (77,0%) die voorvallen van LBP rapporteerden, geloofden dat deze niet veroorzaakt werden door hardlopen. Er werden geen significante correlaties gevonden tussen LBP en demografische gegevens, trainingskenmerken of leefgewoonten.

Thein-Nissenbaum et al. (2012) beschrijven de behandeling van een vrouwelijke hardloopster met pijn in de heup en lumbale wervelkolom na de bevalling door middel van bewegingstraining met behulp van ultrasone biofeedback (USI) in combinatie met een verandering in de hardlooptechniek. De klachten zouden veroorzaakt kunnen worden door postpartum disfunctie in de lage rug en heupen als gevolg van onvolledig herstel van de buikspieren en verminderde neuromusculaire controle van de heup- en buikspieren. De hardloopster onderging dynamische stabilisatietraining van de lumbale wervelkolom met USI biofeedback en aanpassing van haar hardlooptechniek om de mechanische belasting te verminderen. De spierdikte van de transversus abdominis en de oblique internus werd gemeten met USI vóór de interventie en 7 weken na voltooiing van de interventie. Daarnaast werden 3-dimensionale gewrichtsbewegingen, momenten en krachten van de onderste extremiteit berekend tijdens het hardlopen op een loopband.
Resultaten: De pijn van patiënten tijdens het hardlopen nam af van een constante VAS schaalscore van 9/10 tot een incidentele score van 3/10 na de behandeling. De dikte van de musculus transversus abdominis nam toe met 6,3% tijdens de abdominale pull-in manoeuvre en met 27,0% tijdens de abdominale pull-in manoeuvre met straight leg raise. Er werden ook veranderingen waargenomen in de interne schuine buikspier. Deze bevindingen kwamen overeen met een verbeterde lumbopelvische controle: de bekkenscheefstand en axiale rotatie tijdens het lopen namen af met respectievelijk 38% en 36%. De loopbelasting van de patiënte keerde terug naar het niveau van voor het letsel (8,1-9,7 km, 3 dagen per week), zonder pijn in de heup en minimale pijn in de onderrug, en ze bereikte met succes haar doel om een halve marathon te lopen.

Aangezien de meeste ganganalyses voor lage rugpijn zich tot nu toe hebben gericht op veranderingen in de rompcoördinatie tijdens het lopen op een loopband, is er te weinig aandacht besteed aan motoriek op oneffen ondergrond en veranderingen in de onderste ledematen in verband met lage rugpijn. Müller et al. (2015) richtten zich op de motoriek van de onderste ledematen bij patiënten met lage rugpijn. Zij vonden dat zowel de romp als de beweging van de onderste ledematen wordt beïnvloed door chronische, aspecifieke lage rugpijn. Een consistente bevinding voor alle loopvormen en bodemoneffenheden is dat patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn minder bekkenrotatie en onveranderde thoracale rotatie hebben in vergelijking met gezonde controles. Daarnaast nam romprotatie bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn alleen af tijdens vlak en ongelijk lopen, terwijl sagittale rompkanteling toenam tijdens optreden alleen tijdens ongelijk lopen in vergelijking met gezonde controles. Naast significante veranderingen in het bovenlichaam was de kniegewrichtshoek bij optreden verlengd bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn tijdens zowel vlak lopen als ongelijk lopen en rennen in vergelijking met gezonde controles. De onderzoekers veronderstellen dat de bewegingen van de romp interageren met de bewegingen van de onderste ledematen of vice versa. Zij bevelen daarom aan dat verder onderzoek naar lage rugpijn rekening houdt met zowel de bewegingen van de romp (vooral het bekken) als de onderste ledematen (vooral de knieën, (maar ook de heupen (PhysioNovo)).
Opmerking van FysioNovo: een verzwakte functie van het heupgewricht heeft altijd invloed op de motorische functie van het bekken en het been, inclusief de knie en enkel. Een mogelijke verklaring kan zijn dat meer flexie in de heup (en dus meer flexie in de knie) de belasting daarop verhoogt door hefboomwerking.

In een gerandomiseerde enkelblinde studie vergeleken Cai et al. (2017) het behandeleffect van oefeningen voor de onderste ledematen (LL) met conventionele lumbale strekspieroefeningen (LE) en lumbale stabilisatieoefeningen (LS) bij recreatieve hardlopers met chronische lage rugpijn (cLBP), aangezien er momenteel geen specifiek protocol bestaat voor de behandeling van hardlopers met cLBP.
Vierentachtig recreatieve lopers met cLBP werden verdeeld in drie oefengroepen (LL, LE, LS) voor een interventie van 8 weken. Uitkomstmaten waren onder andere zelfgerapporteerde pijn en loopvaardigheid, LL-kracht, rugspierfunctie en loopstijl. Deelnemers werden beoordeeld vóór de interventie, halverwege de interventie en aan het einde van de interventie; geselecteerde uitkomsten werden ook gevolgd na 3 en 6 maanden. Een gegeneraliseerde schattingsvergelijking werd gebruikt om de interactie tussen groep en tijd te onderzoeken.
De LL-groep vertoonde een grotere toename in paslengte. Alle drie de groepen verbeterden hun rugspierfunctie op vergelijkbare wijze.
LL-oefentherapie zou een nieuwe optie kunnen zijn voor de behandeling van LLPB, omdat het superieure effecten laat zien in het verbeteren van het loopvermogen, de kracht van knieextensoren en het loopgedrag.
Opmerking FysioNovo: Ook in dit geval zou de functie van het heupgewricht een cruciale rol kunnen spelen in de ontwikkeling van rugpijn. Behandeling van het been (met name het heupgewricht) zou dan een effectieve optie kunnen zijn voor de behandeling van rugpijn bij hardlopers.

Simonet et al. (2020) onderzochten hoe aspecifieke chronische lage rugpijn cNLBP de lumbale lordosehoek (LLW) beïnvloedt tijdens repetitieve activiteiten zoals wandelen of hardlopen.
Dertien patiënten met cNLBP en 20 gezonde, pijnvrije controles werden ingeschreven in het onderzoek en ondergingen een bewegingsanalyse van het hele lichaam die verschillende activiteiten van het dagelijks leven omvatte, zoals staan, lopen en rennen. Patiënten met USCRS vertoonden een verminderde gemiddelde LLW tijdens staan en lopen en een tendens naar een lagere ROM van de LLW tijdens lopen. Analyse van de continue gegevens toonde aan dat de grootste groepsverschillen optraden bij 25% en 70% van het lopen en bij 25% en 75% van het rennen. Bovendien vertoonden de patiënten een omgekeerd bewegingspatroon tijdens het lopen, waarbij de LLA eerder toenam dan afnam na het neerzetten van de voet. Deze studie levert het eerste bewijs dat USCRS de LLW's tijdens het lopen en hardlopen kan beïnvloeden. Deze resultaten kunnen worden gebruikt als basis voor toekomstige grootschalige onderzoeken met hypothesetests.
Commentaar van PhysioNovo: verminderde gemiddelde LLW's tijdens staan en lopen en een tendens naar lagere ROM van LLW's tijdens lopen kan worden verklaard als compenserende motorische functie om de SI- en de LS- gewrichten te ontlasten. Het tegenovergestelde patroon tijdens hardlopen kan worden verklaard door onvoldoende extensie van de heup als gevolg van arthromyogene remming van de heupstrekkers, d.w.z. als gevolg van heupgewricht disfunctie.

Mijn onlangs gepubliceerde boek "Trainingskonzeption für Patienten mit Rückenschmerz -PhysioNovo - Angewandte Rehabilitation und Sporttherapie" biedt nog meer interessante studies over het onderwerp hardlopen en rugpijn. Ook wordt grondig verklaard hoe een (al geringe) functiestoornis van de heup tot insufficiente motoriek van het been, het bekken en de lumbale wervelkolom met rugpijn als gevolg kan leiden.

Back