Skip to main content

Chirurgische behandeling van lumbale discushernia niet effectiever dan conservatieve behandeling bij wedstrijdsporters.

Ongeveer 75 procent van alle wedstrijdsporters krijgt in de loop van hun carrière te maken met een lumbale discushernia. Omdat een snelle terugkeer naar sport (RTS) voor deze groep patiënten van groot belang is, wordt vaak voor een operatie gekozen. Terecht?

Ongeveer 75 procent van alle wedstrijdsporters krijgt in de loop van hun carrière te maken met een lumbale discushernia. Omdat een snelle return-to-sports (RTS) van groot belang is voor deze patiëntengroep, wordt vaak voor een operatie gekozen.

De onderzoekers onderzochten of een conservatieve aanpak even goede resultaten kan opleveren als een operatie.

In hun systematische studie met meta-analyse werden de resultaten van de mogelijke chirurgische en niet-chirurgische behandelopties en ook de afzonderlijke chirurgische methoden met elkaar vergeleken. De studie omvatte 1107 patiënten met een lumbale discushernia, gemiddelde leeftijd: 28,3 jaar; 98,2 procent mannen. Het betrof de wervelsegmenten: L3/L4, L4/L5, L5/S1. 308 van hen werden conservatief behandeld, 799 patiënten werden operatief behandeld. De gebruikte chirurgische procedures waren microscopische lumbale discectomie (MLD), percutane endoscopische discectomie (PED) en micro-endoscopische discectomie (MED). Gemiddeld 83% van de geopereerde atleten keerde na ruim 5 maanden terug naar de sport. Van de conservatief behandelde atleten keerde 81,5% na iets meer dan 4 maanden terug!

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat wedstrijdsporters met een lumbale discushernia ongeveer 2,5 keer meer kans hadden om operatief behandeld te worden dan niet-operatief. De onderzoekers konden hiervoor geen afdoende verklaring vinden (Sedrak et al. 2021).

Back