Skip to main content

De macht van pseudowetenschap - de dreigende reputatieschade voor de sport- en therapiewetenschap als discipline

De ongebreidelde opkomst van pseudowetenschap met hun "quick fix" oplossingen in de gezondheidszorg leidt tot ondermijning van zinvolle gezondheidsbevorderende lange-termijn-strategieën en belemmering van de klinische praktijk.

De wereldwijde gezondheids- en welzijnsindustrie heeft een geschatte waarde van 4 biljoen (4 duizend miljard) dollar. De winsten vloeien voort uit lidmaatschappen van gezondheidsclubs, fitnesscursussen, diëten, supplementen, alternatieve "therapieën" en duizenden andere producten en diensten waarvan wordt beweerd dat ze de gezondheid, het herstel en/of de sportprestaties verbeteren. De industrie heeft zich in een alarmerend tempo uitgebreid en overtreft ruimschoots de capaciteit van de overheden om de markt te reguleren en de belangen van de consument te beschermen. Als gevolg daarvan worden veel producten verkocht op basis van ongegronde of overdreven claims, geveinsde wetenschappelijke legitimiteit en twijfelachtig bewijs van veiligheid en werkzaamheid. Dit artikel is een bewustmaking. Hierin worden de implicaties besproken van de wanverhouding tussen buitengewone gezondheids- en prestatieclaims en het gebruikelijke wetenschappelijke bewijsmateriaal. Meer bepaald onderzoeken wij hoe pseudowetenschap en zogenaamde "quick fix"-interventies initiatieven ondermijnen die erop gericht zijn gedragsverandering op lange termijn te bewerkstelligen, het voortdurende streven naar sportprestaties belemmeren en ernstige gevolgen hebben voor de klinische praktijk. Bovendien kan pseudowetenschap op het gebied van gezondheid en welzijn ingrijpende gevolgen hebben voor de reputatie van de bewegingswetenschap als discipline, indien deze ongecontroleerd en onbetwist blijft. Dit is een oproep tot actie om bewegingswetenschappers over de hele wereld te verenigen om proactiever ongegronde beweringen en pseudowetenschap in de commerciële gezondheids- en welzijnsindustrie aan te vechten. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de volgende generatie bewegingswetenschappers voldoende geschoold is om wetenschap van pseudowetenschap en informatie van mis- en desinformatie te onderscheiden. Een betere volksgezondheid, sportprestaties en de reputatie van het vakgebied zelf kunnen ervan afhangen (Tiller et al. 2023).

Back