Accreditatiepunten

Duitsland

Aangezien er voor de paramedische beroepen in Nederland geen kamersysteem bestaat dat verantwoordelijk is voor de certificering van bijscholingscursussen, vergelijkbaar met het Duitse systeem voor artsen en tandartsen, moeten de cursusdeelnemers in Duitsland zelf bij de desbetreffende zorgverzekeraars de bijscholingspunten aanvragen. Aangezien PhysioNovo zich strikt houdt aan de richtlijnen die in de overeenkomsten met de ziekenfondsen zijn vastgelegd en zo ook zelf de punten kon bepalen, is dit slechts een formaliteit voor de deelnemers.

Zowel de docent als de inhoud van de cursus PhysioNovo voldoen ruim aan alle voorwaarden en kwaliteitscriteria die door de Duitse zorgverzekeraars worden gesteld:

 • De cursusleider heeft een afgeronde opleiding fysiotherapeut in overeenstemming met § 124 lid 4 SGB V (fysiotherapeut) en beschikt over ruim 20 jaar voltijdse beroepservaring.
 • PhysioNovo cursussen verstrekken kennis over actuele diagnostische en therapeutische methoden met betrekking tot a-specifieke rugpijn, ook bij scoliosen. Deze methoden zijn schriftelijk vastgelegd. 
 • De ervaren docent kan, als auteur van verschillende fysiotherapeutische vakboeken, de actualiteit van de cursusinhoud door middel van een actuele literatuurlijst aantonen. 
 • Deelnemers ontvangen alleen door PhysioNovo afgegeven deelnamecertificaten, met inbegrip van een bewijs van de onderwijseenheden en de opleidingspunten.
 • PhysioNovo houdt voor alle cursussen lijsten bij van deelnemers en eventueel docenten. Deze moeten samen met de kwaliteitsgerelateerde documenten (cursusinhoud) gedurende 60 maanden worden bewaard.
 • De evaluatie van de cursus wordt door de deelnemers anoniem uitgevoerd aan de hand van  evaluatieformulieren. Deze moeten tot 60 maanden na afloop van de scholing worden bewaard.

De naleving van de verplichting tot bijscholing (geldt alleen voor toegelaten personen zoals praktijkhouders en vakinhoudelijk leidinggevenden) moet door de toegelaten persoon worden aangetoond aan de ziekenfondsen. Het bewijs van de verzamelde bijscholingspunten wordt geleverd op verzoek van de ziekenfondsen.

Nederland

In Nederland is PhysioNovo erkend door het Fysiotherapie portaal; Stichting: Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister. PhysioNovo is geaccrediteerd met 10 punten.

Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) heeft de cursus ook erkend en geaccredediteerd met 9 punten

Het kwaliteitsregister ADAP (accreditatie deskundigheidsbevorderende activiteiten paramedici) heeft ook het PhysioNovo concept erkend en geaccrediteerd met 10 punten voor de aangevraagde beroepen ergotherapie, podotherapie, Mensendieck en Cesartherapie. 

In Belgie is PhysioNovo door het belgische systeem voor kwaliteitsbevordering in de kinesietherapie Pro-Q-Kine geaccrediteerd met 18 punten.

De cursussen worden gegeven in de scholingsruimte van Medi Sport Born in NL- 6121 HV Born, Parkweg 5

PhysioNovo – De rol van gewrichtsmotoriek bij aspecifieke rugklachten

PhysioNovo

 • is innovatief – het focust, als tot nu toe eerste en enige medische oefenconcept, op de integrale motoriek van de heup-, schouder- en wervelgewrichten in hun nauwe samenhang met het ontstaan van rugklachten
 • is evidence based – ofschoon de wetenschap een causale samenhang niet kan aantonen (er is altijd sprake van confounding) bestaat wel wetenschappelijke consensus over een nauwe samenhang tussen in hun functie verzwakte gewrichten en rugklachten
 • is langdurig en veelzijdig in de fysiotherapeutische praktijk getest 
 • stelt het belang van de patiënt te allen tijde centraal
 • legt, in tegenstelling tot radiologische diagnostiek, de prioriteit bij exact klinisch motorisch onderzoek van de wervelkolom altijd in samenhang met klinisch motorisch onderzoek van de heup- en schoudergewrichten en zo reëele motorische behandeldoelen te formuleren
 • legt via klinisch onderzoek nauwe verbanden bloot tussen de integrale motoriek van perifere en wervelgewrichten en het ontstaan van rugklachten
 • Heeft een interactief karakter: toepassen van door PhysioNovo geformuleerde motorische principes op door deelnemers ingebrachte oefenstof

 

Cursussen PhysioNovo richten zich op

 • het verwerven van wetenschappelijk vaststaande kennis over
  • de (patho-)fysiologie van zenuwvezels
  • de biomechanische eigenschappen van gewrichten en de wervelkolom
  • het articulair neurologisch systeem en zijn fasciliterende / inhiberende invloed op het motorische systeem van de grote gewrichten en de wervelkolom - Hip-Spine en Shoulder-Spine Syndrom.
  • differentiaaldiagnostiek radiculaire – pseudoradiculaire – articulaire symptomatiek
 • het kritisch beschouwen en analyseren van heersende paradigma’s met betrekking tot het diagnosticeren en behandelen van rugklachten.
 • het verwerven van praktische vaardigheden in het gericht en methodisch uitvoeren van goed motorisch onderzoek (inclusief anamnese)
 • het toepassen van het principe van force couple bij het herstellen / verbeteren van inadequate motoriek.
 • het verbeteren / herstellen van de dynamische motoriek van schouder- en heupgewrichten in nauwe samenhang met verbeteren / herstellen van de statische motoriek (houding) van de wervelkolom, te allen tijde rekening houdend met de belastbaarheid van schouder-, heup- en vertebrale gewrichten.
 • Het verbeteren / herstellen van de rompmotoriek – houdingsscholing als complex motorisch leerproces – rompstabiliteit – bekkenstabiliteit – thoracale stabiliteit – samenhang met gewrichtsmotoriek.
 • het aanleren van een juist, voor de rug ontlastend loop- en renpatroon baserend op zijn fysiologische ontwikkeling vanwege de grote betekenis in het dagelijkse leven voor de belastbaarheid van de wervelkolom en de heupgewrichten.
 • Het toepassen van door PhysioNovo geformuleerde motorische principes tijdens ADL en sport – blessurepreventie.

© Paul Geraedts 2019

Kennisoverdracht door scholingen, lezingen en workshops

 • Scholingen voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportleraren en trainers. 
 • Lezingen over "zenuwpijn", artikulaire neurologie, principes van juiste krachttraining, biomechanica/belastbaarheid van de wervelkolom en van de schouder- en heupgewrichten.
 • workshops over houdingsscholing, juiste armmotoriek, juiste beenmotoriek, integratie van arm-, been- en Rompmotoriek en (hard-)looptraining. 

   kennisverwerving over de onderwerpen 

 • neuropathie.
 • fysiologische belastbaarheid van de schouder- en heupgewrichten en de gewrichten van de wervelkolom in hun onderlinge biomechanische samenhang.
 • articulaire neurologie. 
 • oorzaken en gevolgen van compensatiemotoriek met betrekking tot de belastbaarheid van heup- en schoudergewrichten en gewrichten van de wervelkolom.
 • biomechanica van het (hard-)lopen.
 • grondbeginselen van adequate krachttraining.
 • mobiliteit van gewrichten en spieren en hun onderlinge samenhang.

   verwerven van praktische vaardigheden

 • ter verbetering van de dynamische motoriek van de heup- en schoudergewrichten. 
 • ter verbetering van de statische motoriek van de wervelkolom (houdingscorrectie).
 • om in een training gewrichts- en rompmotoriek te integreren.
 • om deze integrale motoriek in dagelijkse activiteiten en sport toe te passen.

Op basis van het voorgaande: toepassen van een innovatief en totaal trainingsconcept in zowel  de revalidatie als in de sport.

   Opdrachtgevers kunnen zijn:

 • Individuele personen of kleine groepen.
 • Particuliere praktijken voor revalidatie zoals fysiotherapie- en ergotherapiepraktijken.
 • Opleidingsinstituten op het gebied van sport, beweging en revalidatie.
 • Cursusaanbieders op het gebied van sport en revalidatie.
 • Sportverenigingen.
 • Middelbare scholen die een buitengewone biologieles willen aanbieden. 
 • Artsen voor scholing in motorisch onderzoek