Accreditatie

Duitsland

De cursus PhysioNovo wordt in Duitsland gewaardeerd met 17 Punkten

Aangezien er voor de paramedische beroepen in Nederland geen kamersysteem bestaat dat verantwoordelijk is voor de certificering van bijscholingscursussen, vergelijkbaar met het Duitse systeem voor artsen en tandartsen, moeten de cursusdeelnemers in Duitsland zelf bij de desbetreffende zorgverzekeraars de bijscholingspunten aanvragen. Aangezien zowel de docent als de inhoud van de cursus PhysioNovo ruim aan alle voorwaarden en kwaliteitscriteria die door de Duitse zorgverzekeraars worden gesteld voldoen, is dit slechts een formaliteit voor de deelnemers.

Nederland

 • In Nederland heeft het Fysiotherapie portaal; Stichting: Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister PhysioNovo cursussen geaccrediteerd met 10 punten, het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) met 9 punten en het kwaliteitsregister ADAP (accreditatie deskundigheidsbevorderende activiteiten paramedici) met 10 punten voor de aangevraagde beroepen ergotherapie, podotherapie, Mensendieck en Cesartherapie.
 • De cursussen worden in Nederland gegeven in de scholingsruimte van Medi Sport Born in NL- 6121 HV Born, Parkweg 5

 • Het is ook mogelijk dat een team van een praktijk of instelling de eendaagse cursussen als in company training in de praktijk of instelling volgt. Nadere informatie verstrek ik graag op aanvraag: Email: physionovo@gmail.com, Tel: 0031 683 902 230

België

In Belgie heeft het belgische systeem voor kwaliteitsbevordering in de kinesietherapie Pro-Q-Kine PhysioNovo cursussen geaccrediteerd met 18 punten.

Ook voor deelnemers uit Belgie worden de cursussen in Nederland gegeven in de scholingsruimte van MEDI SPORT BORN in NL- 6121 HV BORN, PARKWEG 5

PhysioNovo – nieuw - effectief - evidence based

PhysioNovo

 • focust, als tot nu toe eerste en enige medische oefenconcept, op de integrale motoriek van de heup-, schouder- en wervelgewrichten in hun nauwe samenhang met het ontstaan van rugklachten
 • is evidence based en klinisch rationeel
 • is langdurig en veelzijdig in de fysiotherapeutische praktijk getest 
 • legt de prioriteit bij exact klinisch motorisch en omvattend onderzoek van de wervelkolom en de heup- en schoudergewrichten
 • legt nauwe verbanden bloot tussen de motorische functie van de heup- en schoudergewrichten en rugklachten
 • formuleert reëele motorische behandeldoelen
 • Heeft een interactief karakter: toepassen van door PhysioNovo geformuleerde motorische principes op door deelnemers ingebrachte oefenstof
 • stelt het belang van de patiënt te allen tijde centraal

Cursussen PhysioNovo richten zich op

 • het verwerven van wetenschappelijk vaststaande kennis over
  • de pathofysiologie van zenuwvezels - belastbaarheid van rek en trekkrachten  
  • biomechanische adaptieve eigenschappen van heup- , schouder- en wervelgewrichten 
  • het articulair neurologisch systeem - zijn faciliterende / inhiberende motorische invloed
  • Hip-Spine en Shoulder-Spine Syndrom.
  • differentiaaldiagnostiek radiculaire – pseudoradiculaire – articulaire symptomatiek
 • het verwerven en toepassen van praktische vaardigheden in het methodisch uitvoeren van goed motorisch onderzoek 
 • het toepassen van het principe van force couple bij het herstellen / verbeteren van inadequate specifieke motoriek van de heup -, schouder - en wervelgewrichten
 • motorisch leren: aanleren feedforward motoriek van de scapula en het bekken
 • Analyseren en corrigeren van het loop- en renpatroon baserend op de motorische ontwikkeling hiervan 
 • Het toepassen van door PhysioNovo geformuleerde motorische principes tijdens ADL en sport – blessurepreventie.

© Paul Geraedts 2019

Kennisoverdracht door scholingen, lezingen en workshops

 • Scholingen voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportleraren en trainers. 
 • Lezingen over "zenuwpijn", artikulaire neurologie, principes van juiste krachttraining, biomechanica/belastbaarheid van de wervelkolom en van de schouder- en heupgewrichten.
 • workshops over houdingsscholing, juiste armmotoriek, juiste beenmotoriek, integratie van arm-, been- en Rompmotoriek en (hard-)looptraining. 

   kennisverwerving over de onderwerpen 

 • neuropathie.
 • fysiologische belastbaarheid van de schouder- en heupgewrichten en de gewrichten van de wervelkolom in hun onderlinge biomechanische samenhang.
 • articulaire neurologie. 
 • oorzaken en gevolgen van compensatiemotoriek met betrekking tot de belastbaarheid van heup- en schoudergewrichten en gewrichten van de wervelkolom.
 • biomechanica van het (hard-)lopen.
 • grondbeginselen van adequate krachttraining.
 • mobiliteit van gewrichten en spieren en hun onderlinge samenhang.

   verwerven van praktische vaardigheden

 • ter verbetering van de dynamische motoriek van de heup- en schoudergewrichten. 
 • ter verbetering van de statische motoriek van de wervelkolom (houdingscorrectie).
 • om in een training gewrichts- en rompmotoriek te integreren.
 • om deze integrale motoriek in dagelijkse activiteiten en sport toe te passen.

Op basis van het voorgaande: toepassen van een innovatief en totaal trainingsconcept in zowel  de revalidatie als in de sport.

   Opdrachtgevers kunnen zijn:

 • Individuele personen of kleine groepen.
 • Particuliere praktijken voor revalidatie zoals fysiotherapie- en ergotherapiepraktijken.
 • Opleidingsinstituten op het gebied van sport, beweging en revalidatie.
 • Cursusaanbieders op het gebied van sport en revalidatie.
 • Sportverenigingen.
 • Middelbare scholen die een buitengewone biologieles willen aanbieden. 
 • Artsen voor scholing in motorisch onderzoek