PhysioNovo - Effectiever Trainen Bij Rug- en Nekpijn - Een Klinisch Rationele Motorische Benadering

Ook in Nederland leiden van alle aandoeningen de aandoeningen van het bewegingsapparaat nog steeds tot de meeste levensjaren met beperkingen en tot veel ziektelast ondanks intensieve en uitgebreide medische en paramedische interventies. Hoewel er algemene consensus bestaat over de positieve effecten van lichamelijke beweging en activiteit, bestaat er volgens internationale richtlijnen geen specificiteit voor beweging: Het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt. Kennelijk geeft het bestaande theoretische kader dat zich richt op de wervelkolom, onvoldoende richting aan het proces van solide diagnostiek en effectief revalidatiemanagement.

Omdat steeds meer recente wetenschappelijke studies een duidelijk verband aantonen tussen de motorische disfuncties van de heup- en schoudergewrichten en rug- en nekpijn, focust PhysioNovo op de motoriek van de heup- en schoudergewrichten en hun motorische interactie met de wervelkolom.

In combinatie met de wetenschappelijk vaststaande biomechanische eigenschappen van het perifere zenuwstelsel en het kapsel-/bandapparaat van het bewegingsapparaat ontstaat zo een ander begrip voor het ontstaan van rugpijn. Op basis van clinical reasoning biedt deze benadering de therapeut/trainer concrete mogelijkheden om individueel afgestemde specifieke oefenprogramma’s uit te stippelen om aspecifieke chronische rugklachten effectiever en duurzamer tegen te gaan.