PhysioNovo - Het Nieuwe Medische Trainen.

Een klinisch rationele motorische benadering van rugpijn

Zowel nationale als internationale richtlijnen bevestigen dat dagelijkse lichamelijke activiteit en oefentherapie het effectiefst zijn om rugklachten tegen te gaan. Er bestaat volgens deze richtlijnen echter geen specificiteit voor beweging: het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt.

Alle oefentherapeutische concepten focussen in grote lijnen op de wervelkolom. Ondanks de positieve effecten op kortere termijn van deze "one-size fits all"-aanpak zijn het veelvuldig voorkomen van rugpijn en de nadelige gevolgen ervan op lange termijn niet aantoonbaar verminderd.

De vraag blijft welke patiënten baat hebben bij welke oefeningen om aspecifieke chronische rugpijn sneller en duurzamer te verminderen.

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van specifieke bewegingstherapie kan zijn dat het gangbare medische denken onvoldoende geschikt blijkt om aspecifieke chronische lagerugpijn bij individuele patiënten nauwkeuriger te definiëren. Dit denkmodel baseert overwegend op radiologisch onderzoek van de wervelkolom waarbij duidelijke klinische criteria ontbreken of onvoldoende erkend worden.

Reden genoeg om rugpijn eens vanuit een ander, motorisch perspectief te bekijken.

Diverse wetenschappers hebben een onweerlegbaar klinisch verband aangetoond tussen rugpijn en motorische stoornissen van de schouder- en heupgewrichten. Een specifieke motorische benadering van rugpijn uitgaande van motorische afwijkingen van grote gewrichten en de biomechanische eigenschappen van de wervelkolom is daarom voor de hand liggend en leidt mogelijk tot een beter begrip voor het ontstaan van rugpijn.

PhysioNovo (h)erkent de betekenis van het articulair - neurologische systeem zowel voor de actieve stabiliteit van gewrichten als voor de daarmee samenhangende motorische coördinatie van de wervelkolom. Alleen een gedegen kwalitatief en kwantitatief motorisch onderzoek dat recht doet aan de wetenschappelijke biomechanische eigenschappen van het bewegingsapparaat brengt dit verband aan het licht. Samen met clinical reasoning kunnen op deze manier reële fysiotherapeutische behandelingsdoelen voor de lange termijn worden geformuleerd.

“(rug-)pijn kan het gevolg zijn van verzwakte gewrichtsfuncties” 

PhysioNovo is een specifiek trainingsprincipe dat motorische functies van de heup- en schouder verbetert en deze combineert met de motoriek van de wervelkolom. Dit motorische principe is eenvoudig in elk bestaand trainingsprogramma en op elk niveau binnen de sport en revalidatie maar ook binnen de preventie toepasbaar. Bovendien is PhysioNovo wetenschappelijk onderbouwd en baseert op clinical reasoning.

PhysioNovo stelt altijd het belang van de patiënt centraal en relativeert de rationeel gestelde behandeldoelen om recht te kunnen doen aan de individuele hulpvraag van de patiënt.

© Paul Geraedts 2020