PhysioNovo - Het Nieuwe Concept voor Medisch Trainen.

Een klinisch rationele motorische benadering van rugpijn

Zowel nationale als internationale richtlijnen bevestigen dat dagelijkse lichamelijke activiteit en oefentherapie het effectiefst zijn om rugklachten tegen te gaan. Er bestaat volgens deze richtlijnen echter geen specificiteit voor beweging: het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt.

Alle oefentherapeutische concepten focussen in grote lijnen op de wervelkolom. Ondanks deze "one-size fits all"-aanpak zijn de hoge prevalentie van rugpijn en de nadelige gevolgen ervan op lange termijn niet aantoonbaar verminderd.

De vraag blijft welke patiënten baat hebben bij welke oefeningen om aspecifieke chronische rugpijn sneller en duurzamer te verminderen.

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van bewegingsspecificiteit kan zijn dat het traditionele biomedische ziektemodel onvoldoende geschikt blijkt om aspecifieke chronische lagerugpijn bij individuele patiënten nauwkeuriger te definiëren. Dit model baseert overwegend op radiologisch onderzoek waarbij duidelijke klinische criteria ontbreken of onvoldoende erkend worden.

Reden genoeg om rugpijn eens van een heel andere kant te bekijken.

Diverse wetenschappers hebben een onweerlegbaar verband aangetoond tussen rugpijn en motorische disfuncties van de schouder- en heupgewrichten. Een specifieke motorische benadering van rugpijn uitgaande van motorische disfuncties van grote gewrichten is daarom voor de hand liggend en leidt mogelijk tot een beter behandelingsresultaat.

PhysioNovo erkent de betekenis van het articulair - neurologische systeem zowel voor de actieve stabiliteit van gewrichten als voor de daarmee samenhangende motorische coördinatie van de wervelkolom. Alleen een gedegen kwalitatief en kwantitatief motorisch onderzoek dat recht doet aan de wetenschappelijke biomechanische eigenschappen van het bewegingsapparaat, brengt dit verband aan het licht. Samen met clinical reasoning is dit de enige manier om reële fysiotherapeutische behandelingsdoelen te formuleren.

“(rug-)pijn kan het gevolg zijn van verzwakte gewrichtsfuncties” 

PhysioNovo is een specifiek, integraal en individueel trainingsprogramma dat motorische functies van de heup- en schouderfuncties combineert met de motoriek van de wervelkolom en deze functies verbetert. PhysioNovo stoelt op clinical reasoning.

PhysioNovo is een nieuw medisch trainingsprogramma, uniek in zijn zienswijze en aanpak en heeft zich door de jaren heen empirisch bewezen.

PhysioNovo stelt altijd het belang van de patiënt centraal en relativeert de rationeel gestelde behandeldoelen om recht te kunnen doen aan de individuele hulpvraag van de patiënt.

© Paul Geraedts 2020