PhysioNovo - "rugpijn is gewrichtspijn"

Er bestaan een groot aantal medische oefenconcepten om rugklachten te behandelen. Wetenschappelijk onderzoek naar hun effectiviteit stelt echter teleur: geen enkel concept heeft tot nu toe kunnen overtuigen als effectieve methode om blijvend rugpijn te verminderen en het dagelijkse functioneren duurzaam te verbeteren. Zowel nationale als internationale richtlijnen laten dan ook zien dat dagelijkse lichamelijke activiteit de hoogste waarde heeft om rugklachten effectief te bestrijden. Er bestaat volgens deze richtlijnen geen specificiteit voor beweging: het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt.

Ook het snel toenemende aantal chirurgische interventies worden als optie om chronische rugklachten met of zonder uitstralende klachten te behandelen sterk overschat. Na 2 tot 4 jaar blijken deze in ongeveer 90% van de gevallen niet effectiever dan  oefentherapie.

Het traditionele biomedische ziektemodel op basis van overwegend radiologische diagnostiek is onvoldoende geschikt voor de diagnose en behandeling van a-specifieke rugpijn. Het ontbreken van duidelijke klinische criteria en de ontkenning van biomechanische, wetenschappelijk bewezen feiten met betrekking tot de wervelkolom, de gewrichten en de zenuwvezels met diagnoses als "hernia, discusprolaps, wervelkanaalvernauwing, facetsyndroom, zenuwbeknelling, zenuwirritatie" suggereren dat het klinische beeld met zijn oorzaken zo wordt aangepast dat deze overeenkomen met radiologische bevindingen.

Vooral op de langere termijn, mede gezien de risico's van een operatie, is gerichte oefentherapie de meest effectieve strategie voor mensen met chronische rugklachten. Dit geldt des te meer als er een goede diagnostische basis voor medische gymnastiek kan worden gevonden.

Hoewel de wetenschap onweerlegbaar aantoont dat er een nauw verband bestaat tussen rugpijn en disfuncties van de schouder- en heupgewrichten, kon er geen oorzakelijk verband worden vastgesteld. Dubbelblind, patiëntgestuurd onderzoek is aan verwarring onderhevig: af en toe kunnen ook andere factoren een rol spelen. Om deze reden blijven de klinische beschouwing en de evaluatie van de bevindingen belangrijk voor een correcte diagnose.

Een motorische benadering van  rugpijn is voor de hand liggend en geheel legitiem. PhysioNovo zoekt daarom de oorzaak van rugpijn in motorische storingen van de schouder- en heupgewrichten:

Rugpijn als (indirecte) gewrichtspijn. 

Uitstralende klachten in een arm of been zijn een direct gevolg van een gewricht dat niet optimaal functioneert.

Alleen een goed onderbouwd kwalitatief en kwantitatief motorisch diagnostisch onderzoek, dat recht doet aan de wetenschappelijke biomechanische eigenschappen van het bewegingsapparaat en zenuwstelsel, zal de correlatie tussen de schouder- en heupgewrichten en de wervelkolom blootleggen. Dit is de enige manier om reële behandeldoelen te formuleren.

PhysioNovo is hierbij uniek in zijn zienswijze en aanpak en heeft zich door de jaren heen empirisch bewezen.