News

Correlatie heupgewricht en lumbale wervelkolom

In hun literatuurstudie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32158082/ ) vonden Masahiro et al. (2020) een significante correlatie tussen lage rugpijn of beenpijn en degeneratieve aandoeningen van het heupgewricht bij het gluteus medius-syndroom (als symptoom van een functioneel verzwakt heupgewricht, PG). Een passende behandeling kan lagerugpijn (zelfs na een mislukte rugoperatie) en een pijnlijk heupgewricht verbeteren.
Het Gluteus medius syndroom is een belangrijke oorzaak van rug- of beenpijn en is vergelijkbaar met het trochanterische pijnsyndroom, dat ook gepaard gaat met rug- of beenpijn. Trochanterische pijn syndroom, als een klinisch symptoom van (beginnende) heup artrose, wordt geassocieerd met degeneratieve klachten van de lumbale wervelkolom, zo merkten de auteurs op.

Stupar et al. onderzochten in een cohortstudie in 2010 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20605553/) de associatie tussen lage rugpijn en onder andere heupartrose. Zij vonden dat lage rugpijn latere artrotische pijn en functionele beperkingen van een heupgewricht kan voorspellen.

Ayman e.a. (2019) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31030110/) hebben systematisch 24 studies voor de associatie tussen NSLBP (niet-specifieke lage rugpijn) en ROM heupgewrichten beoordeeld met als resultaat dat IR ROM in meer studies significant werd gevonden bij NSLBP proefpersonen in vergelijking met gezonde proefpersonen, maar met over het algemeen zeer lage evidentie.

Echter, de auteurs zelf rapporteren met betrekking tot de onderzochte studies dat ".... gemeenschappelijke oorzaken van confounding het ontbreken van of een ontoereikende rechtvaardiging voor de steekproefomvang, verblinding van de beoordelaars, aanpassing voor belangrijke verwarrende factoren en slechte rapportage waren" en "...het resultaat moet voorzichtig worden beoordeeld vanwege de lage kwaliteit met daartoe behorende slechtre evidentie (van de onderzochte studies,PG); verdere onderzoeken zijn nodig".