PhysioNovo - rugpijn is gewrichtspijn

Er bestaan een groot aantal medische oefenconcepten om rugklachten te behandelen, die zich slechts in de nuance onderscheiden. Wetenschappelijk onderzoek naar hun effectiviteit stelt echter teleur: geen enkel concept heeft tot nu toe kunnen overtuigen als effectieve methode om blijvend rugpijn te verminderen en het dagelijkse functioneren te verbeteren. Zowel nationale als internationale richtlijnen laten dan ook zien dat dagelijkse lichamelijke activiteit de hoogste waarde heeft om rugklachten effectief te bestrijden. Er bestaat volgens deze richtlijnen geen specificiteit voor beweging: het maakt niet uit hoe je beweegt, als je maar beweegt.

De wetenschap heeft nauwe verbanden tussen rugklachten en functiestoornissen van schouder- of heupgewrichten aangetoond.Toch focussen alle oefenconcepten op de wervelkolom met zijn tussenwervelschijven en de hieruit uittredende zenuwen als veroorzakers van rugpijn, een mogelijke verklaring voor hun geringe effectiviteit. 

PhysioNovo (h)erkent nu deze samenhang en zoekt de oorzaak van rugklachten in motorische stoornissen van schouder- of heupgewrichten. Door motorische compensatiemechanismen kunnen geringe functiestoornissen indirect al tot een (te) hoge belasting van het vertebrale en sacro-iliacale kapsel- en bandapparaat leiden met als gevolg rugpijn. Uitstralende klachten in een arm of been zijn directe gevolgen van niet optimaal functionerende gewrichten.

PhysioNovo richt zich daarom specifiek zowel op het doelgericht verbeteren van de dynamische gewrichtsmotoriek als op verbetering van de statische motoriek van de wervelkolom.

PhysioNovo is hiermee uniek in zijn visie en aanpak en heeft zich door jarenlang testen in de praktijk ook empirisch bewezen.   

To top

PhysioNovo

Paul Geraedts

Burgemeester Waszinkstraat 128

NL 6417CX Heerlen

Fon: +31 683 902 230

info@physionovo.com